2

Vaš internet pretraživač (Internet Explorer 7 ili niži) je zastario. U njemu postoje otkriveni sigurnosni propusti koji bi mogli ugroziti Vaše računalo. Navedeni pretraživači ne prikazuju sve mogućnosti ove ili drugih web stranica. Naučite kako obnoviti Vaš pretračivać.

X

09:55 – 10:05 Borna Strahonja, dr. med.

Nakon što smo iscrpili sve metode konzervativnog liječenja (medikamentna i fizikalna terapija) te nakon što smo kod mlađih pacijenata pokušali i sa manjim operacijskim zahvatom (artroskopijom), a usprkos svemu nismo dobili zadovoljavajući rezultat, dolazimo do posljednje faze liječenja osteoartritisa kuka, a to je ugradnja endoproteze. U predavanju će se staviti naglasak na ”timing” odnosno naglasit će se pitanje koje muči veliki broj pacijenata ali i liječnika koji se brinu o njihovom zdravlju – kada je vrijeme da se ide na operaciju ugradnje potpune proteze kuka? Bit će prikazani tipovi endoproteza koji se ugrađuju u našoj bolnici, kemijski sastav navedenih proteza, rezultati naše bolnice u ugradnji endoproteza kuka i zadovoljstvo pacijenata. Također, bit će prikazane i komplikacije kod navedenog operacijskog zahvata i razlozi zbog koji ne treba žuriti sa ugradnjom proteze kuka ukoliko pacijent nema značajne tegobe u svakodnevnom životu.

Povratak na program