2

Vaš internet pretraživač (Internet Explorer 7 ili niži) je zastario. U njemu postoje otkriveni sigurnosni propusti koji bi mogli ugroziti Vaše računalo. Navedeni pretraživači ne prikazuju sve mogućnosti ove ili drugih web stranica. Naučite kako obnoviti Vaš pretračivać.

X

12:15 – 12:25 Aida Filipčić, dr. med.

Različite metode fizikalne terapije, npr. uporaba zraka, vode, topline, hladnoće, svjetlosti i pokreta, tijekom tisućljeća su empirijski selekcionirane i korištene u svrhu liječenja. Korist takvih tretmana je i danas neupitna.Zahvaljujući tehnološkom razvitku danas osim izvornih fizikalnih agenasa u fizikalnoj terapiji koristimo i različite oblike električne energije u direktnom ili transformiranom obliku. Liječenje OA fizikalnim metodama usmjereno je na (1) prevenciju bolesti, u ranoj fazi na (2) prevenciju komplikacija, a u kasnoj fazi na (3) ublažavanje simptoma, usporavanje progresije oštećenja i poboljšanje preostale funkcije. Terapijske smjernice OARSI (Osteoarthritis Research Society International) rezultat su nastojanja da se i u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji primjene načela medicine temeljene na dokazima.Pozitivne preporuke OARSI u prevenciji i liječenu OA za sve kategorije pacijenata dobile su: vježbe na tlu, redukcija težine, vježbe snage, hidrogimnastika te edukacija i samozbrinjavanje, a u kategoriji višezglobnog OA s komorbiditetom – balneoterapija. NESIGURNA preporuka OARSI za određenu vrstu terapije nije niti NEGATIVNA niti konačna, već samo znači da postojeća istraživanja nisu dovoljno kvalitetna ili ih je nedovoljno. Kada u svakodnevnoj praksi radimo plan liječenja OA, tretmane koji su prema smjernicama OARSI ocjenjeni kao ‘nesigurno učinkoviti’ uključujemo empirijski, na temelju individualne procjene i liječnika i pacijenta.

Povratak na program