dr. Krešimir Oremuš, spec. anesteziolog, EDRA - Akromion 2

Vaš internet pretraživač (Internet Explorer 7 ili niži) je zastario. U njemu postoje otkriveni sigurnosni propusti koji bi mogli ugroziti Vaše računalo. Navedeni pretraživači ne prikazuju sve mogućnosti ove ili drugih web stranica. Naučite kako obnoviti Vaš pretračivać.

X

dr. Krešimir Oremuš, spec. anesteziolog, EDRA

Tema predavanja: Farmakoterapija boli kod osteoartritisa – lijekovi novi, lijekovi stari

Osteoartritis je kronična degenerativna bolest koštano-zglobnog sustava čiji je najčešći simptom bol koja dovodi do smanjenja funkcije i postupnog gubitka opsega pokreta u zglobu. Primarni cilj farmakoterapije osteoartritisa je smanjenje boli uz poboljšanje funkcionalnog statusa i kvalitete života. Do danas ne raspolažemo lijekovima koji bi u bitnijem promijenili tijek bolesti odnosno spriječili napredovanje oštećenja zgloba uzrokovanog osteoartritisom.
Lijekovi koji se koriste u suzbijanju boli kod osteoartritisa uključuju paracetamol, nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL), opioidne analgetike, te adjuvantne lijekove poput mišićnih relaksansa i inhibitora ponovne pohrane serotonina.
Obzirom na potencijalno značajne nuspojave vezane uz dugotrajnu primjenu analgetika terapiju je potrebno započeti najmanjom učinkovitom dozom najmanje „agresivnoga“ lijeka. U načelu započinje se paracetamolom, a kasnije kako bolest i bolovi napreduju postepeno se uključuju nesteroidni protuupalni lijekovi i na koncu tramadol i jači opioidni analgetici. Paracetamol nema izražene gastrointestinalne nuspojave poput NSAIL-a, ali je potreban oprez kod njegove primjene u bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre. Osim problema vezanih uz oštećenje želučane sluznice kod upotrebe NSAIL-a treba imati na umu i njihov potencijal za izazivanje kardiovaskularnih nuspojava (povišen krvni tlak, edemi, rizik infarkta miokarda) te oštećenja funkcije bubrega. Te nuspojave zajedničke su i za selektivne i za neselektivne NSAIL, ali ima određenih razlika među pojedinim lijekovima.
Strategije za smanjenje učestalosti gastrointestinalnih nuspojava vezanih uz primjenu nesteroidnih protuupalnih lijekova uključuju upotrebu selektivnih inhibitora ciklooksigenaze 2 ili dodatak inhibitora protonske pume u svrhu zaštite želučane sluznice te izbjegavanje dugotrajne kontinuirane primjene u korist intermitentnog davanja lijekova ovisno o fazi bolesti odnosno egzacerbaciji bolova.
Uz sistemsku farmakoterapiju još se može koristiti i lokalna primjena NSAIL-a i kapsaicina te različiti pripravci koji se primjenjuju intraartikularno. Sistemska primjena steroida/glukokortikoida nema mjesta u farmakoterapiji osteoartitisa.

← Povratak na listu predavača