prof.dr.sc. Miroslav Hašpl - Akromion 2

Vaš internet pretraživač (Internet Explorer 7 ili niži) je zastario. U njemu postoje otkriveni sigurnosni propusti koji bi mogli ugroziti Vaše računalo. Navedeni pretraživači ne prikazuju sve mogućnosti ove ili drugih web stranica. Naučite kako obnoviti Vaš pretračivać.

X

prof.dr.sc. Miroslav Hašpl

Prof. dr. sc. Miroslav Hašpl, specijalist ortoped, veliko iskustvo u dijagnostici i liječenju bolesti i ozljeda koštano zglobnog sustava. Uže područje djelovanja je kirurgija koljena, artroskopska kirurgija i sportska medicina, rekonstruktivna kirurgija donjih ekstremiteta, ugradnja umjetnih zglobova kuka i koljena. Najuže područje je artroskopska rekonstrukcija ligamenata koljenskog zgloba, kirurgija hrskavičnih oštećenja velikih zglobova, revizija ugrađenih umjetnih zglobova. Kao subspecijalista dječje ortopedije bavi se i dijagnostikom i liječenjem specifičnih bolesti i ozljeda koštano-zglobnog sustava u djece i adolescenata.

Tema predavanja: Etiologija i liječenje prednje koljenske boli

← Povratak na listu predavača